گروه سرمایه گذاری باران

شرکت بازرگانی بین المللی باران

معرفی شرکت

شرکت بازرگانی بین المللی باران

معرفی شرکت

معرفی شرکت بازرگانی بین المللی باران

شرکت بازرگانی تخصصی بین المللی باران  با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان در حوزه های تجاری، اقتصادی، مالی و حقوقی کارآمد با بیش از دو دهه تجربه، و همچنین بهره گیری از ارتباطات بین المللی و داخلی در تراز جهانی در زمینه های خدمات تجاری ، آموزشی ، برگزاری نمایشگاه های بین المللی، مشاوره سرمایه گذاری و … آمادگی دارد تا با کلیه سازمان ها و ارگان های کشور همکاری نماید و این اطمینان را دارد در راستای اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران که همانا رشد و رونق اقتصادی با حمایت از تولید داخلی، کارآفرینی و ارتقای منابع انسانی است می تواند در آینده نزدیک به عنوان نامی جهانی، شناخته شده و مطمئن در راستای شرح خدمات خود باشد .

چشم انداز

مطرح شدن به عنوان یک نام شناخته شده ملی و جهانی از طریق خلق فرصت های جدید سرمایه گذاری، دست یابی به بازارهای بین المللی و به کارگیری امکانات و سرمایه ها.

استراتژی های شرکت بازرگانی تخصصی بین المللی باران

 • ارائه برترین  فعالیت های آموزشی و تجاری
 • پژوهش در بازار و توسعه راه های ارتباطی با طرف های تجاری
 • بهبود سیستم اطلاعاتی و ارتباطی
 • شناسایی بازارهای جدید کسب و کار
 • ارتقای رضایتمندی مشتریان
 • بهبود عملکرد فرآیند ها
 • افزایش سودآوری
 • بهبود ارتباط با مشتریان
 • افزایش توان رقابت پذیری
 • کاهش هزینه ها و بهره وری
 • توسعه انرژی های سازمانی
 • کمک به مدیران در تصمیم گیری
 • افزایش مشارکت و توسعه کارکنان
 • بهبود سیستم های انگیزشی کارکنان
 • ارتباط پایدار با برگزار کنندگان نمایشگاه های بین المللی
 • استفاده از سیستم های پیشرفته آنلاین جهت اطلاع رسانی
 • توجه ویژه به توسعه تجارت و سرمایه پایدار

ماموریت 

 • افزایش رضایت طرف های همکار داخلی و بین المللی
 • بهره گیری از برترین توانمندی های انسانی و تجهیزاتی در جهت اهداف و استراتژی ها
 • ایجاد بسترهای مناسب جهت ارتباط با حوزه بین الملل و بازارهای جهانی
 • ایجاد نگاهی متعالی به نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل بقاء شرکت از طریق استقرار نظام آموزشی پویا افزایش مشارکت کارکنان و ایجاد محیط کاری مناسب
 • افزایش انگیزه کاری و ارتقاء بهره وری کارکنان و رعایت اصول شایسته سالاری از طریق پایش مستمر
 • بهبود مستمر در کلیه فعالیت های شرکت به وسیله اصلاح فرآیندها و عملکرد صحیح و دلسوزانه
 • تلاش برای حفظ و توسعه کسب و کار شرکت و ایجاد بازارهای نو با توجه به تجربیات، توانایی ها و امکانات موجود
 • گروه‌بندی حوزه‌های فعالیت شرکت و ارزیابی آنها جهت ادامه، حذف و یا جایگزینی با دیگر حوزه‌ها
 • استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌‏های غیرموثر بر کیفیت

شرح خدمات

 • صادرات و وارادات کلیه اقلام مجاز
 • برگزاری رویدادهای علمی و تجاری در داخل و خارج کشور
 • همکاری با دانشگاه ها ، مراکز علمی و شرکت های تجاری داخلی وبین المللی
 • مشاوره در زمینه های تجاری، راه اندازی شعب و نمایندگی های داخلی و بین المللی
 • ارائه خدمات مشاوره راه اندازی شرکت و شعبه در خارج از کشور
 • برگزاری رویدادهای علمی و تجاری در داخل و خارج از کشور
 • برآورد و اعلام کلیه هزینه های حمل و ترخیص

معرفی شرکت بازرگانی بین المللی باران

شرکت بازرگانی تخصصی بین المللی باران  با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان در حوزه های تجاری، اقتصادی، مالی و حقوقی کارآمد با بیش از دو دهه تجربه، و همچنین بهره گیری از ارتباطات بین المللی و داخلی در تراز جهانی در زمینه های خدمات تجاری ، آموزشی ، برگزاری نمایشگاه های بین المللی، مشاوره سرمایه گذاری و … آمادگی دارد تا با کلیه سازمان ها و ارگان های کشور همکاری نماید و این اطمینان را دارد در راستای اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران که همانا رشد و رونق اقتصادی با حمایت از تولید داخلی، کارآفرینی و ارتقای منابع انسانی است می تواند در آینده نزدیک به عنوان نامی جهانی، شناخته شده و مطمئن در راستای شرح خدمات خود باشد .

چشم انداز

مطرح شدن به عنوان یک نام شناخته شده ملی و جهانی از طریق خلق فرصت های جدید سرمایه گذاری، دست یابی به بازارهای بین المللی و به کارگیری امکانات و سرمایه ها.

استراتژی های شرکت بازرگانی تخصصی بین المللی باران

 • ارائه برترین  فعالیت های آموزشی و تجاری
 • پژوهش در بازار و توسعه راه های ارتباطی با طرف های تجاری
 • بهبود سیستم اطلاعاتی و ارتباطی
 • شناسایی بازارهای جدید کسب و کار
 • ارتقای رضایتمندی مشتریان
 • بهبود عملکرد فرآیند ها
 • افزایش سودآوری
 • بهبود ارتباط با مشتریان
 • افزایش توان رقابت پذیری
 • کاهش هزینه ها و بهره وری
 • توسعه انرژی های سازمانی
 • کمک به مدیران در تصمیم گیری
 • افزایش مشارکت و توسعه کارکنان
 • بهبود سیستم های انگیزشی کارکنان
 • ارتباط پایدار با برگزار کنندگان نمایشگاه های بین المللی
 • استفاده از سیستم های پیشرفته آنلاین جهت اطلاع رسانی
 • توجه ویژه به توسعه تجارت و سرمایه پایدار

ماموریت 

 • افزایش رضایت طرف های همکار داخلی و بین المللی
 • بهره گیری از برترین توانمندی های انسانی و تجهیزاتی در جهت اهداف و استراتژی ها
 • ایجاد بسترهای مناسب جهت ارتباط با حوزه بین الملل و بازارهای جهانی
 • ایجاد نگاهی متعالی به نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل بقاء شرکت از طریق استقرار نظام آموزشی پویا افزایش مشارکت کارکنان و ایجاد محیط کاری مناسب
 • افزایش انگیزه کاری و ارتقاء بهره وری کارکنان و رعایت اصول شایسته سالاری از طریق پایش مستمر
 • بهبود مستمر در کلیه فعالیت های شرکت به وسیله اصلاح فرآیندها و عملکرد صحیح و دلسوزانه
 • تلاش برای حفظ و توسعه کسب و کار شرکت و ایجاد بازارهای نو با توجه به تجربیات، توانایی ها و امکانات موجود
 • گروه‌بندی حوزه‌های فعالیت شرکت و ارزیابی آنها جهت ادامه، حذف و یا جایگزینی با دیگر حوزه‌ها
 • استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌‏های غیرموثر بر کیفیت

شرح خدمات

 • صادرات و وارادات کلیه اقلام مجاز
 • برگزاری رویدادهای علمی و تجاری در داخل و خارج کشور
 • همکاری با دانشگاه ها ، مراکز علمی و شرکت های تجاری داخلی وبین المللی
 • مشاوره در زمینه های تجاری، راه اندازی شعب و نمایندگی های داخلی و بین المللی
 • ارائه خدمات مشاوره راه اندازی شرکت و شعبه در خارج از کشور
 • برگزاری رویدادهای علمی و تجاری در داخل و خارج از کشور
 • برآورد و اعلام کلیه هزینه های حمل و ترخیص
اسکرول به بالا