ماموریت

ماموریت

 

  • ماموریت اصلی گروه تخصصی سرمایه گذاری باران؛ مشارکت در ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور از طریق سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت و خدمات با محوریت حوزه های راه و ساختمان، پتروشیمی، نفت و گاز، انرژی های تجدید پذیر، بازرگانی، مالی و حمل و نقل میباشد
  • حداکثر کردن منافع سهامداران شرکت از طریق خلق سود پایدار از طريق بکارگيری آخرين دستاوردهای نوين مالی و سرمایه ­گذاری؛ کمک به توسعه بازار سرمایه و در راستای آن مشارکت در تشکيل سرمايه‌ و مولد ساختن آن در چرخه اقتصادی کشور