معرفی شرکت

Introduction

تماس با ما

هلدینگ تخصصی سرمایه گذاری باران به عنوان بخش خصوصی در زمینه هایی همچون بازرگانی، نفت و گاز، پتروشیمی، ساخت و ساز، تولید، بسته بندی و توزیع صنایع غذایی و ... فعالیت دارد.

این هلدینگ تمایل دارد در جهت رونق کسب و کار، تولید و کار آفرینی بر روی ایده های نو و مشاغلی که توجیه اقتصادی و کار آفرینی دارند، سرمایه گذاری نماید؛ همچنین هلدینگ باران از صاحبان سرمایه دعوت می نماید تا با همکاری و مشارکت در مجموعه شرکت های هلدینگ تخصصی سرمایه گذاری باران بتوانند بهترین سرمایه گذاری در بخش خصوصی را داشته باشند.

هلدینگ تخصصی سرمایه گذاری باران با بهره گیری از کارشناسان متخصص، منابع نیروی انسانی با تجربه در مسیر رشد و کارآفرینی در بخش خصوصی کشور همراه شما عزیزان می باشد.

پروژه ها

عضو هلدینگ سرمایه گذاری باران شوید

در صورتی که علاقه مند به همکاری با هلدینگ سرمایه گذاری باران هستید
لطفا فرم های مربوطه را تکمیل و مدارك و مستندات خود را ارسال کنید

فرم درخواست بین المللی فرم درخواست متقاضی